Βρίσκεστε εδώ : 2-Ήξερες ότι Ανάκτηση στοιχείων Μητρώου μη Φυσικών Προσώπων

Ανάκτηση στοιχείων Μητρώου μη Φυσικών Προσώπων

laptop_searchΗ ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών έχει θέσει σε λειτουργία μια νέα διαδικτυακή υπηρεσία για την ανάκτηση στοιχείων μητρώου μη φυσικών προσώπων.

Αξιοποιώντας αυτή την υπηρεσία, η SoftOne ανέπτυξε στις εφαρμογές της την αντίστοιχη λειτουργικότητα, που ασφαλώς θα βελτιώσει τη χρήση του λογισμικού και θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της επιχείρησης.

Πιο αναλυτικά, στο Soft1 δημιουργήθηκε μία νέα εργασία που ονομάζεται “Μητρώο μη φυσικών προσώπων“, στο μενού εργασιών "Συναλλασσόμενοι". Από την εργασία αυτή θα αποστέλλεται αυτόματα ο Α.Φ.Μ. στην ΓΓΠΣ και θα εμφανίζονται στην οθόνη του χειριστή τα στοιχεία της επιχείρησης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι η επωνυμία, ο τίτλος, δραστηριότητα, στοιχεία διεύθυνσης (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ), Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, fax όπως και ημερομηνία έναρξης και διακοπής.

Μετά από έλεγχο για το εάν η επιχείρηση είναι ήδη καταχωρημένη στα αρχεία της επιχείρησης του χειριστή, θα επιλέγεται η οντότητα στην οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν τα νέα στοιχεία, τα οποία θα καταχωρούνται όπως προβάλλονται, χωρίς πληκτρολόγηση.

Για τη λειτουργία της νέας δυνατότητας είναι απαραίτητη η σύνδεση στο Internet και η ύπαρξη ενεργούς Σύμβασης Νέων Εκδόσεων του λογισμικού Soft1.